Cenník prác pre rekonštrukcie bytov a bytových jadier na rok 2020


Búracie práce jednotka cena ( € )
Demontáž jadra a rozvodov ks 150,00
Demontáž sanity ks 5,00
Vybúranie vane ks 22,00
Odstránenie priečok m2 10,00
Osekanie dlažby a obkladov m2 10,00
Vysekanie zárubne ks 18,00
Sekacie práce ( sekacím kladivom ) 1 hod 15,00
Odstránenie podláh ( pvc,parkety,plávajuce ) m2 1,50
Odstránenie lepených podláh m2 2,50
Odstraňovanie tapiet starých náterov po omietku m2 2,50
Oškrabanie omietky a farby po betón m2 3,00
Osekanie plste,lepenky a lepidiel z betónu m2 3,00
Odvoz sute ( podľa množstva )   od 80,00
Murárske práce jednotka cena ( € )
Murovanie ( pórobetónové tvárnice ) 5cm m2 10,00
Murovanie ( pórobetónovej tvárnice ) 7,5cm m2 10,00
Murovanie (pórobetónovej tvárnice ) 10cm m2 11,50
Murovanie (pálené tehly ) m2 13,00
Vymurovanie klenby ks 50,00
Sieťkovanie stien m2 3,00
Sieťkovanie stropov m2 3,50
Penetrovanie m2 0,50
Vyrovnávanie stien a stropov nad 2cm m2 13,00
Stierkovanie stien m2 4,50
Stierkovanie stropov m2 5,50
Hrubé omietky m2 4,00
Špalety ( výklenok okolo okien a dverí ) vyrovnanie bm 5,00
Špalety ( výklenok okolo okien a dverí )fin. úprava bm 5,00
Vyrovnávanie podláh do 2 cm m2 7,00
Armovanie spojov betónu bm 1,30
Betónový poter do hrubky 5cm m2 10,00
Osadenie oceľových zárubní ks 25,00
Osadenie prekladov ks 10,00
Výmurovka sklobetón ( sklenené tvárnice ) ks 3,00
Obkladačské práce jednotka cena ( € )
pokládka obkladačiek m2 15,00
Pokládka dlažby m2 15,00
Pokládka obkladačiek 15 x 15 a menej m2 18,00
Pokládka dlažby 20 x 20 a menej m2 18,00
Príplatok za pokládku diagonálne m2 30%
Pokládka dekoratívneho kameňa m2 25,00
Mozaika m2 30,00
Montáž soklov,lištel,bombát,cigár a dekorov bm 3,00
Vykrúženie otvorov do obkladu ks 3,00
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy bm 10,00
Zapustenie zrkadla do obkladu + olištovanie ks 50,00
Škárovanie m2 2,50
Murované police bm dohodou
Sadrokartónarské práce jednotka cena ( € )
Demontovateľná stena stúpačky s dvierkami ks 120,00
Sadrokartónovy strop ( rovný ) m2 12,00
Sadrokartónovy strop ( dekoratívny ) m2 dohodou
Vytvorenie otvoru na bodové svetlo ks 1,50
Osadenie rohových líšt bm 3,50
Tmelenie akrylátovým tmelom bm 0,50
Maľovanie sadrokartónu m2 1,50
Maľovanie impregnovaného sadrokartónu m2 3,00
Maliarské práce jednotka cena ( € )
Oškrabanie starej farby m2 0,50
Penetrovanie m2 0,50
2 x náter klasickými bytovými farbami m2 1,50
2 x náter špeciálnymi farbami m2 2,00
Náter kovových časti( zárubne,radiatory,...) ks 12,00
Prípravné práce(akrylátovanie,sadrovanie,folie,...) 1hod 5,50
Plávajúce podlahy jednotka cena ( € )
Príprava a vysávanie podkladu m2 0,40
Izolácia ( parozábrana ) m2 0,30
Izolácia ( kročajová ) m2 0,30
Pokládka plávajúcej podlahy m2 5,00
Lištovanie ( obvodové lišty ) bm 1,50
Lištovanie ( prechodové lišty ) ks 3,00
Ukončovacie a prechodové prvky ks 0,30
Káblovanie (káblovka,telefon,internet) ks 6,00
Elektroinštalačné práce jednotka cena ( € )
Drážkovanie do panelu frézovaním bm 10,00
Drážkovanie do pórobetónu bm 2,00
Osadenie inštalačnej krabice pod omietku ks 5,00
Osadenie inštalačnej krabice na omietku ks 2,00
Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici ks 9,00
Montáž zásuvky a vypínača do inšt.krabice ks 4,00
Osadenie ističovej skrinky a zapojenie ks 22,00
Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenie ks 3,50
Montáž prúdového chrániča do istič.skrinky ks 8,00
Montáž zvončeka ks 3,50
Montáž pvc lišty pre káble bm 1,70
Montáž káblov ( káblovanie ) bm 0,75
Montáž a zapojenie ventilátora ks 10,00
Montáž a zapojenie svietidla ks 5,00
Montáž a zapojenie digestora ks 10,00
Nezmerateľne elektr.práce 1hod 9,00
Vodoinštalatérske práce jednotka cena ( € )
Výmena odpadovej odbočky na wc v stúpačke ks 50,00
Zapustenie potrubia do poteru ( frézovaním ) bm 16,50
Výmena alebo preinštalovanie ventilov v stupačke ks 11,50
Montáž nových rozvodov 1 vývod 15,00
Montáž rohových ventilov ks 4,00
Montáž umývadla ks 15,00
Montáž wc combi ks 20,00
Montáž wc ( geberit ) ks 60,00
Montáž batérie ks 12,00
Osadenie vane ks 65,00
Osadenie sprchovacej vaničky ks 35,00
Osadenie sprchovacieho kúta ks 60,00
Kompletaž sprchovacieho kúta ks 50,00
Silikonovanie bm 4,00
Montáž doplnkov ( vešiaky,skrinky,zrkadla,..) 1 hod 5,50
Ostatné práce
Práce nezahrnuté v cenníku účtujeme po dohode so zákazníkom
Minimálna hodinová sadzba je 7,50,- € 1hod/1osoba
Zameranie stavu a vypracovanie cenovej ponuky ide na náklady našej firmy

Cenník je platný od 1.1.2018
Uvedené ceny sú pevné.
Pri zostavovaní rozpočtu a po skončení prác účtujeme podľa cien uvedených v cenníku.


Created by JAVIS - Expres IT servis